Cyprus Association for Person-Centered
Psychotherapy and Counseling

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ:

1. Iδρύεται στη Λευκωσία, Σωματείο με την ονομασία, ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ.

2. Το Σωματείο έχει έδρα τη Λευκωσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ:

2Α. Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Ο προσδιορισμός, η προώθηση και η ανάπτυξη της έννοιας της Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής σε Κυπριακό επίπεδο.

2. Να καταστήσει γνωστή και να διαδώσει την επιστημονική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική.

3. Να επιδιώξει τον καθορισμό προτύπων και την οριοθέτηση της εκπαίδευσης του Προσωποκεντρικού Ψυχοθεραπευτή και Συμβούλου.

4. Να συμβάλει και διευκολύνει στη μελέτη, εμβάθυνση και διάδοση των τεχνικών της Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής.

5. Την υποστήριξη με κάθε νόμιμο τρόπο των ψυχοθεραπευτών συμβούλων και αυτών που χρησιμοποιούν ψυχοθεραπευτικές και συμβουλευτικές δεξιότητες για προσωπική ανάπτυξη και εκπαίδευση.

6. Την δημιουργία σχέσεων, επαφών και τη διασύνδεση και συνεργασία Οργανισμών που λειτουργούν στον χώρο της Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής στην Κύπρο και διεθνώς.

7. Την εκπροσώπηση του Σωματείου σε δημόσιους και ιδιωτικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς και την ανάπτυξη διαπολιτισμικών ανταλλαγών και μονίμων ή/και περιοδικών συναντήσεων με μέλη αντίστοιχων οργανώσεων άλλων χωρών.

8. Την εκπροσώπηση του Κυπριακού Συνδέσμου Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής σε αντίστοιχους Συνδέσμους Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής διεθνώς.

9. Την εμπέδωση της έννοιας της Συμβουλευτικής που είναι:

Η Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση ή/και λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, θέματα αυτοανάπτυξης, αντιμετώπιση κρίσεων, βελτίωση των σχέσεων με άλλους, ανάπτυξη αυτοσυνειδητοποίησης και αυτογνωσίας και διεργασία συναισθημάτων εσωτερικής σύγκρουσης καθώς και θέματα που εμπίπτουν στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η μέθοδος (προσέγγιση) που εφαρμόζει ο κάθε ψυχοθεραπευτής/ψυχοθεραπεύτρια κατά την άσκηση της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής βασίζεται στην ειδική θεωρητική και πρακτική του εκπαίδευση που πηγάζει από την Προσωποκεντρική Προσέγγιση της Σχολής του Carl Rogers.

2Β. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΕΙΝΑΙ:

(α) Η οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων,

μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων.

(β) Η προώθηση ερευνών στον τομέα της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας και

Συμβουλευτικής.

(γ) Η δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης και πληροφοριών για τα μέλη και για

κάθε πολίτη.

(δ) Η έκδοση βιβλίων και εντύπων πάνω στο ιδιαίτερο αντικείμενο της

Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής, ενημέρωση για την εκδοτική και επιστημονική δραστηριότητα στο χώρο της ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής.

(ε) Η ανάπτυξη εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών για την σημασία και αξία της

ψυχοθεραπείας.

(στ) Η χρήση οιουδήποτε νόμιμου μέτρου ή μέσου που θα εξυπηρετεί τους

σκοπούς του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ:

1. Ιδρυτικά μέλη είναι οι υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου του Σωματείου. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε σχέση με τους αξιωματούχους του Σωματείου.

· Τακτικά μέλη είναι τα μέλη που θα εγγραφούν σύμφωνα με το Καταστατικό και τους εκάστοτε κανονισμούς κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να είναι επαγγελματίες Προσωποκεντρικοί Ψυχοθεραπευτές και/ή Σύμβουλοι και να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στη Κύπρο οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας των. Κάθε τακτικό μέλος με την εγγραφή του στο Σωματείο πληρώνει το ποσό των Ευρώ 51.-

· Επίτιμα μέλη είναι αυτά που ανακηρύσσονται επίτιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Ως προϋπόθεση για ανακήρυξη προσώπου ως επίτιμου μέλους το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι άτομο εγνωσμένου κύρους και συνεισφοράς στον τομέα της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας και/ή Συμβουλευτικής. Αυτά τα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αλλά ούτε και οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση προς το Σωματείο.

· Συνδεδεμένα μέλη είναι (α) εκπαιδευόμενοι στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία και/ή Συμβουλευτική, (β) επιστήμονες ή επαγγελματίες άλλων κλάδων ή (γ) φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν έμπρακτο ενδιαφέρον για την Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία και/ή Συμβουλευτική. Αυτά τα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Όσα από τα Συνδεδεμένα Μέλη έχουν συμπληρώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πληρεί τα κριτήρια Επιστημονικής Επιτροπής ή σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί, του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή σε Τακτικά Μέλη. Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν έχουν ψήφο σε περίπτωση ειδικών ψηφισμάτων.

2. Τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες του Σωματείου όπως πολιτιστικές, μορφωτικές, κοινωνικές και άλλες.

3. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες του Σωματείου και τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα Σώματα εκτός των επίτιμων μελών που δεν είναι τακτικά μέλη. Δικαιούνται επίσης να απευθύνονται στο Δ.Σ. και να ζητούν διευκρινίσεις ή πληροφορίες για οποιονδήποτε θέμα και δικαιούνται να παραιτηθούν από μέλη νοουμένου ότι πληρώσουν τις συνδρομές τους μέχρι την ημερομηνία διαγραφής των.

4. Τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν πιστά το Καταστατικό και τις αποφάσεις των διαφόρων σωμάτων του Σωματείου.

5. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να πληρώνουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή τους. Η ετήσια συνδρομή όταν κρίνεται σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξάνεται ή μειώνεται αναλόγως πάντοτε όμως εντός λογικών πλαισίων.

6. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα αποχώρησης από το Σωματείο αφού δώσει προειδοποίηση ενός μηνός προηγουμένως.

7. Μέλος που παραβαίνει τις αρχές και τους σκοπούς του Σωματείου και/ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από το παρόν Καταστατικό και/ή επιδεικνύουν αντικοινωνική ή παράνομη συμπεριφορά και/ή εκθέτει το Σωματείο, υπόκειται στις πιο κάτω ποινές. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές σε μέλος του που επιδεικνύει την πιο πάνω συμπεριφορά:

α. Προφορική επίπληξη.

β. Γραπτή επίπληξη.

γ. Προσωρινή διαγραφή.

δ. Οριστική διαγραφή.

ε. Επ΄αόριστο διαγραφή.

Μέλος στο οποίο το Δ.Σ. επέβαλε μίαν από τις ποινές που προβλέπονται ανωτέρω, υπό γ.δ.ε. μπορούν αφού έχουν τη γραπτή υποστήριξη 10 μελών να εγγράψουν θέμα στη Τακτική Γενική Συνέλευση προς συζήτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΟΡΟΙ:

1. Πόροι του Σωματείου, είναι:

α. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους που καθορίζεται σε Ευρώ 51.- και πληρώνεται

αμέσως μετά την έγκριση μέλους και συμπεριλαμβάνει την πρώτη ετήσια συνδρομή.

β. Τα έσοδα από τις ετήσιες συνδρομές των μελών του Σωματείου καθορίζονται σε

Ευρώ 43.- πληρώνονται ετησίως την 31ην ημέρα του Ιανουαρίου.

γ. Τα έσοδα από τις διάφορες δραστηριότητες του Σωματείου.

δ. Εθελοντικές εισφορές των μελών και φίλων.

ε. Έσοδα από την έκδοση ή διάθεση των βιβλίων, περιοδικών, δελτίων και λοιπών

εντύπων σχετικών με τους σκοπούς του Σωματείου.

στ. Έσοδα από την οργάνωση διαφόρων μορφωτικών, πολιτιστικών και

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, σεμιναρίων κλπ.

ζ. Δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές προς το Σωματείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Σωματείο εκπροσωπείται στις σχέσεις του με τρίτους και ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο ειδικά προς τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

1. Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγμένο για περίοδο δύο (2) ετών από την Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Για τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας ετοιμάζεται ψηφοδέλτιο και η σειρά των υποψηφίων είναι η αλφαβητική με βάση το επίθετο κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται είναι επιλαχόντες κατά σειρά ψήφων που πήρε ο καθένας. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τρεις (3) ημέρες προηγουμένως. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η κατάταξη γίνεται με κλήρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη πρώτη του συνεδρία, σε 7 ημέρες από της εκλογής του, καταρτίζεται σε σώμα με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα, Βοηθό Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία και Μέλη.

3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Αντιπροσωπεύει το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλες τις επιστολές και δημοσιεύσεις και μετά του Ταμία τις αποδείξεις πληρωμών. Έχει νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας μετά τη δεύτερη ψηφοφορία.

4. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο.

5. Ο Γενικός Γραμματέας φυλάει την σφραγίδα του Σωματείου, το μητρώο μελών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσει – γράφει και μετά του Προέδρου υπογράφει την αλληλογραφία, τις δημοσιεύσεις και φροντίζει για την αποστολή τους, φροντίζει για τις ανακοινώσεις και την πινακίδα του Σωματείου.

6. Ο Ταμίας βοηθούμενος από τον Βοηθό Οργανωτικό Γραμματέα, κρατά σε πλήρη τάξη τα ανάλογα βιβλία, είναι προσωπικός υπεύθυνος για τα εις αυτόν εμπεπιστευμένα χρήματα, εκδίδει και υπογράφει τις αποδείξεις των εισπράξεων και προβαίνει εις τις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενόμενες πληρωμές, ετοιμάζει τους ισολογισμούς, την 31ην Δεκεμβρίου έκαστου έτους προς έλεγχο από το Δ.Σ.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μιαν (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει ο Πρόεδρος απόντος δε αυτού, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας ή το γηραιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το 50% συν ένα (1) των μελών. Διαφορετικά, δεν γίνεται η συνεδρίαση. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι την λήψη απόφασης στην δεύτερη ψηφοφορία, την νικώσα ψήφο έχει ο Πρόεδρος. Για θέματα επιβολής ποινών σε μέλη απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την γνωστοποίηση των αποφάσεων του με τον τρόπο που θεωρεί καλύτερο στα μέλη του Σωματείου.

8. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προτίθεται να παραιτηθεί υποβάλλει τούτον γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο καλεί αμέσως το υπό παραίτηση μέλος να εξηγήσει προφορικώς τους λόγους της παραίτησης του. Εν εναντία περιπτώσει, η παραίτησης του θεωρείται τελειωτική. Η κενή θέση πληρούται από τους επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας ή αν δεν υπάρχουν από άλλο μέλος του Σωματείου με απόφαση του Δ.Σ.

9. Σε περίπτωση κενώσεως πέντε ή περισσοτέρων εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου αφού πρώτα εξαντληθεί ο κατάλογος των επιλαχόντων μελών, προκηρύσσεται Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία εκλέγονται νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών. Εάν όμως οι παραιτήσεις γίνουν κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών (3) μηνών από τη λήξη της θητείας των δεν γίνεται εκλογή και διεξάγεται ενωρίτερα η Τακτική Γενική Συνέλευση.

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελούν οποιαδήποτε καθήκοντα τους ανατεθούν.

11. Το Δ.Σ. δικαιούται να διορίζει Επιτροπές για τα διάφορα Τμήματα του Σωματείου στις οποίες ορίζεται μέλος του Δ.Σ. ως επικεφαλής.

12. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συνάπτει δάνεια από Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

13. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις τακτικές συνεχόμενες συνεδρίες, αντικαθίσταται από επιλαχόντες. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να ενημερώνουν την Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας των 48 ώρες πριν την διεξαγωγή της συνεδρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ :

1. Η Τακτική Γ.Σ. είναι το ανώτατο σώμα του Σωματείου. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές, έκτακτες και καταστατικές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μίαν φορά τον χρόνο κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Απαρτία θεωρείται ότι αποτελούν το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις των προς τον Σύνδεσμο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα

(30 λεπτά) οπότε όσοι παρευρίσκονται, θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση έχει υποχρεωτικά στην Ημερήσια Διάταξη της, τα πιο κάτω θέματα:

α. Έκθεση δράσης και οικονομική έκθεση του απερχόμενου Δ.Σ.

β. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής επιτροπής.

γ. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κάθε δεύτερο έτος.

δ. Θέματα που εγγράφουν μέλη όπως προβλέπεται στον παρόν Καταστατικό.

4. Η ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή και άλλων συνελεύσεων, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιείται προς τα μέλη 15 μέρες προηγουμένως. Στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση καθορίζεται η μέρα, η ώρα, ο τόπος διεξαγωγής της και η ημερήσια διάταξη της.

5. Κάθε μέλος που επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Συνέλευσης πρέπει να ζητήσει τούτο γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο 3 μέρες πριν την σύγκλιση της, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν θα το εγγράψει ή όχι. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη θέματα που ζητούνται από το 1/3 των μελών.

6. Οι Συνελεύσεις αποφασίζουν πάντοτε με απλή πλειοψηφία των παρόντων ανοικτή ή μυστική ψηφοφορία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

7. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. για σοβαρά θέματα για τα οποία δεν μπορεί να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν γραπτώς τα 2/5 των μελών.

8. Καταστατική Γενική Συνέλευση, είναι η ψηφίζουσα ή τροποποιούσα το Καταστατικό. Προς λήψιν αποφάσεως περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών πλέον ενός και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Προς λήψιν αποφάσεως περί μεταβολής του σκοπού του Σωματείου απαιτείται η συναίνεσις των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του Σωματείου.

9. Δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και έχουν πληρώσει τις συνδρομές του προηγούμενου έτους πριν την συνέλευση. Μέλη του Σωματείου που δεν είναι τακτοποιημένα με τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις. Τις εργασίες οποιασδήποτε Συνέλευσης κλείνει ο Πρόεδρος του Σωματείου ή ο Πρόεδρος της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

1. Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα σε σχήμα κυκλικό όπου φέρει το όνομα του Σωματείου, «ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ». Η απεικόνιση που δίνει η σφραγίδα του Σωματείου θα αποτελεί και το έμβλημα του Σωματείου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ιδρύσει Τμήματα Πολιτιστικά. Κάθε Τμήμα μπορεί να έχει την δική του επιτροπή, αλλά πάντοτε του κάθε τμήματος θα είναι υπεύθυνος μέλος του Δ.Σ. Στα Τμήματα του Σωματείου δικαιούνται να συμμετέχουν πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Σωματείου.

3. Κάθε ειδοποίηση που αναρτάται στην πινακίδα ανακοινώσεων του Σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού θα θεωρείται ως δεόντως γνωστοποιηθείσα στα μέλη μετά παρέλευση επτά (7) ημερών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη σε οιανδήποτε εκδήλωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει υποεπιτροπές εάν κρίνει αυτό σκόπιμο προς υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου. Υπεύθυνος κάθε υποεπιτροπής είναι μέλος του Δ.Σ.

5. Το Δ.Σ. αποφασίζει για την δαπάνη οποιουδήποτε ποσού προς υλοποίηση των

αποφάσεων και των στόχων του Σωματείου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση όταν κρίνεται αναγκαίο, αποφασίζουν για απόκτηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας ή για την εκποίηση υπάρχουσας περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΔΙΑΛΥΣΗ :

1. To Σωματείο διαλύεται για τους πιο κάτω λόγους:

α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παρόντων των δύο τρίτων των μελών και με

πλειοψηφία των τριών τετάρτων αυτών.

β. Όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι.

2. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου εκ της περιουσίας του, πληρώνονται όλα τα τυχόν χρέη και υποχρεώσεις του Σωματείου και η τυχόν εναπομείνασα περιουσία κινητή ή ακίνητη, περιέρχεται δωρεά σε κοινωφελή ιδρύματα.

3. Οτιδήποτε δεν προνοείται από το παρόν Καταστατικό, αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Ημερομηνία : 15/3/2007